Svrha prikupljanja podataka

Borac MM 1993 d.o.o. kao kompanija za veleprodaju i maloprodaju rasvete, eletromaterijala i drugih proizvoda obrađuje lične podatke koje pružate (u daljem tekstu: „podaci“) prilikom kupovine na našoj web stranici https://www.boracled.rs („sajt“), slanja e-mail poruka na našem sajtu ili prijave za dostavljanje najnovijih vesti na vašu e-mail adresu, kao i podatke koje pružate u našim prodajnim mestima.
Obrađujemo podatke u sledeće svrhe:

Poboljšanje odnosa sa klijentima

Borac MM 1993 d.o.o. obrađuje podatke kako bi upravljali Vašom online komunikacijom sa sajtom, kao i u svrhu pružanja proizvoda i usluga. Konkretno, Borac MM 1993 d.o.o. obrađuje vaše lične podatke u sledeće svrhe: omogućavanje slanja e-mail poruka na sajtu, odgovora na Vaše poruke, pružanje traženih proizvoda i usluga, kao i radi prenosa podataka našoj prodajnoj mreži (tj. distributerima), u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti („Sl. glasnik RS“, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012, dalje: „Zakon“) i u skladu sa Opštom uredbom o zaštiti podataka br. 2016/679, dalje: („GDPR“).

Pored toga, Borac MM 1993 d.o.o. obrađuje vaše podatke u skladu sa zakonima i relevantnim propisima za gore navedene svrhe, kao i radi ostvarivanja i odbrane pravnih zahteva.

Za gore pomenute svrhe obrađujemo sledeće podatke: ime i prezime, e-mail, adresu, broj telefona, informacije o našim proizvodima koje ste kupili u našim prodavnicama. Prilikom obrade podataka radi organizovanja i sprovođenja događaja, sajmova i akcija, obrađujemo podatke u zavisnosti od konkretne akcije, a naročito obrađujemo sledeće podatke: ime i prezime, datum rođenja, broj mobilnog telefona, e-mail, adresu stanovanja, grad, državu. Pružanje podataka za gore navedene svrhe je neophodno i eventualno nedostavljanje takvih podataka će sprečiti Borac MM 1993 d.o.o. da izvrši gore navedene aktivnosti, na primer da odgovori na Vaše e-mail poruke.

Ostale svrhe

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, Borac MM 1993 d.o.o. koristi Vaše lične podatke u svrhu marketinga, naročito u svrhu slanja promotivnih biltena, komercijalne ili reklamne komunikacije, u svrhu direktne prodaje, istraživanja tržišta, statističkih analiza, anketa za utvrđivanje zadovoljstva kupaca. Marketinške aktivnosti se sprovode putem e-maila, telefona, SMS poruka, banera na bajtu, instant poruka putem socijalnih mreža, pošte, uključujući slanje pozivnica za događaje na kojima Borac MM 1993 d.o.o. prisustvuje ili koji su organizovani od strane Borac MM 1993 d.o.o.

Navedena komunikacija uključuje i ponude o proizvodima, uslugama i inicijativama naših poslovnih partnera. U svakom trenutku imate pravo da izaberete željeni način komunikacije od navedenih i možete u svakom trenutku odlučiti da obustavite prijem promotivnih materijala putem svih ili nekih od navedenih načina komunikacije.

Uz Vaš dobrovoljni pristanak, Borac MM 1993 d.o.o. u svojim prodajnim mestima, preko web sajtova i aplikacija prikuplja informacije o Vašoj komunikaciji sa nama, kao i o detaljima Vaših kupovina radi kreiranja grupnih i individualnih profila i slanja personalizovanih promotivnih materijala i ponuda. Pružanje podataka u svrhu marketinga i profilisanja koje su naznačene u prethodnom tekstu nisu obavezne i eventualno nedostavljanje takvih podataka neće imati nikakve posledice na mogućnost kupovine proizvoda i primanja informacija, materijala i traženih usluga. Za navedene aktivnosti profiliranja moguće je prikupljanje informacija pomoću cookies-a (u daljem tekstu: kolačići) i drugih tehnologija praćenja na sajtu – ukoliko je primenjivo i samo u skladu sa Zakonom i GDPR-om.

Metode obrade i pravni osnov za obradu

Vaši podaci se obrađuju bez, ali i sa elektronskim sredstvima, zasnovanim na logici i postupcima koji su u skladu sa ciljevima navedenim i u skladu sa Zakonom i GDPR-om, uključujući i poverljivost i bezbednost podataka. Podaci se mogu prikupljati prilikom registracije na našim prodajnim mestima putem papirnih ili elektronskih formulara. Podaci se mogu prikupljati tokom poseta kod naših dilera i prodavaca, mogu se prikupljati tokom događaja, izložbi i inicijativa organizovanih od strane Borac MM 1993 d.o.o, zatim se mogu prikupljati od strane naše prodajne mreže ili naših poslovnih partnera ili prilikom Vaše komunikacije sa web sajtom kompanije Borac MM 1993 d.o.o.

U skladu sa GDPR-om i Zakonom, Vaši lični podaci se čuvaju tako što se prikupljaju s vremena na vreme i koriste se za ažuriranje i ispravljanje informacija koje su prethodno prikupljene. Borac MM 1993 d.o.o. će obrađivati podatke na osnovu sledećih legitimnih osnova:

  • Vaše saglasnosti;
  • Legitimnog interesa Borac MM 1993 d.o.o. za obavljanje komercijalnih aktivnosti;
  • Ispunjavanja zakonskih obaveza.

Napomena: Ova veb lokacija zaštićena je reCAPTCHA sistemom, gde se primenjujuju uslovi korišćenja i politika privatnosti kompanije Google.

Pojedine slike kategorija proizvoda na ovom sajtu su preuzete od Freepik sa www.flaticon.com.