Poslednjih godina odabir sijalica postaje zahtevan poduhvat. Ranije ste znali šta dobijate kada kupite sijalicu sa užarenim vlaknom koja ima snagu od 40, 60 ili 100 vati (oznaka W). Danas sijalice koje štede energiju proizvode mnogo više svetlosti, manje toplote, a pritom troše manje energije.

Dolaze u različitim tehnologijama, kao što su Compact Fluorescent (CFL) i najnovija LED i traju mnogo duže – od 20000 pa čak i do 50000 radnih sati. OPTONICA LED sijalice imaju očekivani radni vek od 25000 radnih sati. Ako u proseku koristimo sijalicu 10 sati svakog dana, u idealnim uslovima, očekivani vek trajanja bio bi oko 7 godina.

Na dužinu radnog veka sijalice najčešće može uticati vlaga, ali i toplota. Naime, kada stavite LED sijalicu unutar zatvorenog kućišta (npr. plafonjera ili staklena kugla), toplota nema kuda da ode i sijalica može da se pregreje, što dovodi do bržeg kvara.

Kako odabrati LED sijalicu da bude odgovarajuća zamena sijalici sa užarenim vlaknom?

Vat (W) predstavlja mernu jedinicu za snagu, a u ovom slučaju za snagu potrebnu za pokretanje uređaja kao što je sijalica. Ako imamo sijalicu od 10W i ona je uključena 100 sati, potrošiće 1000 vat-časova, tj. 1KWh električne energije. Iz ovoga se može zaključiti da broj vati na nekoj sijalici ne govori apsolutno ništa o tome koje osvetljenje ta sijalica daje.

Definisanje osvetljenja ili jačine svetlosti sijalica se menja od ekvivalenta snage (W) do ekvivalenta lumena (Lm). Lumeni su tačan način merenja svetlosti sijalica – svetlost je ono što opažamo, osvetljenost je ono što merimo. U proseku, sijalica sa užarenim vlaknom proizvodi 11 – 14 lumena po vatu, u poređenju sa približno 60 lumena po vatu za štedljive fluorescentne sijalice (CFL) i 80 – 120 lumena po vatu za LED sijalice.

Dakle, prilikom procene koliko određena sijalica daje svetla najpreciznije je pogledati oznaku u lumenima. Ova oznaka se kod naših proizvoda može naći pod oznakom Radni flux, gde je navedeno koliko dati uređaj emituje lumena po vatu ili lumena ukupno.

Radi lakše procene, u sledećoj tabeli je prikazan uporedni pregled običnih i LED sijalica sa približnim vrednostima u vatima (W) i lumenima (lm).

Sijalice sa užarenim vlaknom LED sijalice
40W (≈450 lm) 6W
60W (≈800 lm) 7-9W
75W (≈1110 lm) 10-12W
100W (≈1500 lm) 15W

Boja svetlosti takođe može uticati na izgled jačine svetlosti, čak i ako su lumeni isti. Sijalice koje emituju hladniju boju svetlosti (4500-6000K) ponekad izgledaju svetlije od sijalica koje emituju topliju boju svetlosti (2700-3000K).

Lumeni i vati (W) – kako odabrati pravu LED sijalicu?